Grupperingsmöte om resorna 31/5 – rapport

Närvarande: Kärnan, Sundsbusarna, Helsingborg Hardcore, Frontline, Bortom Sans, tHIFo, Grimeton, Södra Support

Kärnan har tills vidare ställt in sina bortaresor på grund av de incidenter som i allt högre utsträckning inträffat på resorna den senaste tiden.

Som ett led i ett försöka få styr på resebiten igen samlade Kärnan HIF:s tongivande grupperingar för att försöka få till stånd en förbättring. Vi diskuterade igenom allas syn på resorna och vad som ska gälla. Vilka regler ska gälla – och hur ska man upprätthålla dem?

Mötet gav gott resultat: ALLA närvarande grupperingar beslutade sig att helhjärtat stå bakom Kärnans nuvarande ordningsregler (som delades ut på mötet för godkännande/förslag på förändringar). Dessa SKA följas i fortsättningen!

Reglerna är:

– Var i tid. Den som inte är det får räkna med risken att fortsätta resten av resan för egen maskin. Detta gäller även när bussarna ske gå efter pauser.

– Vanlig hyfs gäller på bussarna. Man svinar inte ner, man tar hänsyn till sina medpassagerare och man gör som bussansvarige säger utan att en hetsig diskussion ska uppstå. Han är inte där för att jävlas med dig, han är där för att se till att resan fungerar – för alla! Kränkande beteende tolereras inte. Personer som inte följer bussansvariges instruktioner kan kastas av.

– Håll rent och snyggt vid din plats. Släng skräpet i skräppåsarna vid din plats så sliper reseansvarige städa upp för typ 30 pers när bussen är hemma i Helsingborg igen. Om alla bara gör sitt blir det inte mycket jobb.

– På korta resor (under 20 mil) har vi inga matpauser utan bara kortare stopp. På medellånga (20-35 mil) har vi ett matstopp (bussansvarig avgör om det sker på vägen dit eller hem) och på längre resor (över 35 mil) har vi matstopp på båda hållen. Skulle något undantag ske från detta anges det. Och nej, tågresor inkluderar INTE matstopp!

– Biljetten är inte personlig men vid biljettkontroll ska du ange att du har köpt en överlåten biljett samt namn på den du har köpt den av.

– Inget starkare än öl får medföras på bussarna. Allt starkare än så är förbjudet. Kärnans bussansvariga har rätt att beslagta starksprit. Innan har förvirring rått kring vad som är ok, så därför gör vi detta väldigt klart nu!

– Låt reseansvarige gå på bussen FÖRST vid IH/den plats där bussen ankommer. Om alla bara rusar på blir det svårt för reseansvarige att kontrollera biljetter. Biljetterna ska visas upp när man går ombord

– Bor du längs vägen och vill åka med kan vi vanligtvis ordna detta. Maila ordf@karnan.nu i GOD TID och förklara din situation så försöker vi lösa den.

Annat som diskuterades igenom, och kom överens om, på mötet:

– Kontaktpersoner från tongivande inom våra grupperingar diskuterades. Dessa kan ringas om något uppstår – både inför och under resan samt i efterhand. Mer info om detta kommer.

– Två bussansvariga – en från Kärnan och en extern – på varje buss, så långt som det går, tyckte undertecknade lät som en bra idé. Vi kommer att efterlysa bussansvariga i en separat text. Flera har redan erbjudit sig. Vi vill att DU som är intresserad och tror att du har vad som krävs redan nu ska tänka över erbjudandet. Du behövs! Bussvärdarna får en resa gratis. Man har samma skyldigheter/rättigheter som våra bussvärdar.

– Tydligare spridning av reglerna, dessutom i större mängd, efterlystes. Bakgatans förstasida/alla andra internetsidor vi kan komma på är givet. De kan även stå på biljetten, om vi gör den större. Alternativt kan man få en lapp med reglerna med sin biljett. Vi kan även, vid medlemskapsinköp, ha en ruta som man får kryssa i, typ ”med detta köp godkänner jag också Kärnans ordningsregler för resor”. På så sätt kan ingen slingra sig/bortförklara. Kärnan har brustit här och det tar vi på oss.

– VARJE resa, på VARJE buss, ska reseledaren/-arna utan undantag presentera sig i micken och säga några snabba ord. När ska vi ha paus, när beräknas vi vara framme, vilka ordningsregler (i huvudsak) gäller, försäljning, och vem du ska kontakta om det är något är exempel på saker man bör ta upp. Genom detta får reseledaren mer legitimitet och vi ger även folk ytterligare en välbehövlig repetition av reglerna. Även här kan Kärnan bli tydligare.

Inställningen överlag till bortaresandet måste ändras. Alla ska kuna trivas på resorna. Kränkande beteende mot andra HIF:are kommer inte att accepteras! Vi är fan alla HIF:are – därför ska vi också respektera varandra! Reseledarna gör detta ideellt för att de vill HIF:s och även ERT, ni supportrars, bästa. Därför måste reglerna som satts upp följas! Görs inte detta kommer omöjligen några resor att kunna arrangeras i framtiden!

Följs däremot reglerna är allt frid och fröjd. HIF kan fortsätta få det stöd de behöver och HIF-kulturen kan fortsätta att frodas! Det är totalt ovärdigt Skånes största klubb att inte ha ett fungerande bortafölje. Nu tar vi tag i det!

Undertecknat

Kärnan
Sundsbusarna
Helsingborg Hardcore
Frontline
tHIFo
Bortom Sans
Grimeton
Södra Support

Undertecknade ställer sig bakom reglerna och kommer att verka för att de efterlevs.

Vi i Kärnan vill också meddela att mer info om resebiten kommer.


Comments are closed.