Öppet supporterråd!

När? Torsdag den 13/9,  17.30 -19.30
Var? Olympia Sansirosalen plan 3

Här är den tilltänkta preliminära dagordningen för mötet. Naturligtvis kommer man under punkten övrigt kunna ta upp fler frågor.  Precis som vanligt kan man också maila egna frågor som lyfts med till mötet.  Vi kommer strikt hålla mötestiden 17.30-19.30 

Vi önskar personer med åsikter kring HIF då detta är ett öppet supporterråd.
Bekräfta din anmälan till mig senast måndagen den 10/9 via mail as@hif.se.

Förslag på dagordningen

-Vi diskuterar derbyfesten den 24:e september.
-Information och diskussion kring Europa League.
-”Supporterforum” – att spela in ett program efter varje supporterråd om aktuella frågor. Där representanter från olika intressenter tycker till etc. Vad ska finnas på agendan till nästa program?
-Derbyfest 2013, vad kommer hända och vad vill vi göra.
-Övriga frågor

Med vänlig hälsning

 Alexander Ström
SLO – Supporter Liaison Officer, HIF
mob. 0704-199412


Comments are closed.