Kärnan tar kraftigt avstånd från tvångsslussning av supportrar

De senaste veckorna har debatten och vreden varit stor. Vreden har riktat sig mot det faktum att polisen i samarbete med Skånetrafiken, HIF och Malmö har utlyst ett busstvång för alla de ljusblå supportrar som ska ta sig till hemmaderbyt – åker man inte med bussen kommer man inte att bli insläppt på sektionen. Motiveringen är den säkerhetsrisk som finns i och med att HIF:are och MFF:are skulle riskera att sammanstöta med varandra.

Kärnas ställningstagande är som sådant: det må finnas skilda åsikter om de ordningsstörningar som ofta kommer upp på tapeten i samband med derbyna. Vår ståndpunkt är givetvis att våld inte är acceptabelt.

MEN: en slussning av alla MFF:are genom tvång är inget annat än en stor skam. Tvångsåtgärder av det slaget bör inte tillåtas i ett demokratiskt samhälle och vi tar KRAFTFULLT avstånd ifrån det.

Alternativa lösningar har inte prövats. Marschen från och till Malmö stadion i bortaderbyna har varit förhållandevis lugn och sammanstötningar har uteblivit. Varför tillåts då MFF:are kliva av på Knutpunkten – extremt nära HIF:ares samlingsplats? Det finns tågavgångar som stannar på Maria Park. Visst, en lång väg att gå. Likväl är det ett liknande alternativ som det alla vi HIF:are får utstå i Mamö – långtifrån arenan, långt från motståndarsupportrar.

Bussande av supportrar riskerar att bli kontraproduktivt om man vill garantera säkerheten. Risken finns att grupper tar sig till Helsingborg på egen hand. Det känns heller inte rätt att blanda grupper av supportrar som vill åka på det sätt som passar dem. En familj som vill åka med barnen strax efter jobbslut tvingas nu ta sig in tidigare – och först ska de till en samlingsplats långtifrån arenan! Vari ligger det rimliga i det? Tanken med att tvinga supportrar som bor på andra platser än i malmö att ta sig till Rydebäck eller Malmö för att kollektivt samåka med grupper man kanske inte VILL samåka med är inget annat än absurd! Att inte få planera det ressätt som passar en bäst själv är integritetskränkande och dessutom misstänkliggörande. Vad sänder det ut för signaler om man hopar ihop alla supportrar på det här sättet?

Bilden av derbyna är kraftigt överdriven i medier. Kaoset förra året i hemmaderbyt hade mer att göra med sammanstötningar mellan polisen och HIF:are – MFF var inte i närheten. Om de istället skulle släppas iväg till en plats som INTE är så centralt placerad skulle riskerna bli än mindre. De senaste årens derbyn har som helhet varit förhållandevis lugna och långt ifrån motiveranande tvångsslussande och ihopbuntande av samtliga supportrar. Det är förhastat och ogenomtänkt.

Och oavsett vad man tycker om bilden av derbyna kvarstår faktum – långt ifrån alla alternativa lösningar har övervägts.

Kontakten mellan supportrar och klubb i Malmö verkar ha brustit. Vi vet att möten förekommit och rekommenderar de supportrar som inte accepterar en kränkande behandling att organisera sig och stå på sig! Vi i Kärnan har sträckt ut en hjälpande hand – det handlar trots allt om en gemensam sak som kan drabba oss med!

I ett supporterråd för att par veckor sedan tog vi avstånd från busstvånget. Vi nöjer oss inte med det utan kommer att lyfta frågan på kommande möten med – nästa hålls nära i tiden och hemmaderbyt nästa år kommer att diskuteras. Även om det är långt dit vill vi säkerställa att en liknande behandling inte kommer att hända oss! Efter kontakt med klubbledning och SLO har vi fått vissa lugnande signaler – även här föreslås bussarna som ett valfritt alternativ. Vi vill dock ha raka svar. Mycket, vad vi förstått, handlar om att ta fram en alternativ plan. Vi menar att det finns gott om sådana och vi tar mer än gärna upp dem.

Man kan ha olika åsikter om det här med att dra upp planer, men konsekvenserna av busstvång vore helt enkelt förödande! Kärnan skulle aldrig ställa upp på en sådan slussning och skulle rekommendera övriga supportrar att agera på samma sätt.

Det räcker med att titta på det tidigare så stora köpenhamnsderbyt för att inse vilka följder busstvång kan få: 16 500 är knappast en siffra värdigt den matchens dignitet… Det vore synd och skam att riskera att Skånederbyt kommer att gå samma öde till mötes – en match som utvecklats till ett av Skandinaviens absolut största och hetaste derbyn. Derbyna är en stor del av pulsen i fotbollen, lite av det där prestigeladdade som spelare och supportrar drömmer om. Ja, något utöver det vanliga. Avbrottet i serielunken. Den match där alla tar i lite extra. Vi bör vara rädda om derbyna!

Vi kommer alltså att lägga ner arbete för att säkerställa en rättvis och värdig behandling av supportrar. Övriga supportrar rekommenderas att organisera sig och inte tvivla att göra sin röst hörd. Problemet i Malmö verkar delvis ha berott på missförstånd och otydlig kommunikation.

Låt oss vara desto tydligare: tvångsslussning av supportrar ställer vi oss INTE bakom och vi kommer att verka för att det inte ska bli verklighet.

Styrelsen för supporterföreningen Kärnan


Comments are closed.