Årsberättelse Kärnan

Här följer lite av vad som hänt under 2012 för Kärnans räkning.

Mycket arbete har lagt ner på att förbättra avsparkstiderna och speldagarna. Datumen är, som vi alla vet, inte lagda på ett sätt som gör det enkelt för supportrar att ta sig till matcherna Matchdagarna skiftar ständigt så att ingen kontinuitet och förutsägbarhet blir möjlig. Matcherna spelas ibland så tidigt att det blir omöjligt för arbetande borta- och hemmasupportrar att kunna ta sig dit. Bland annat förlades hemmamatchen mot Slask Wroclaw 18.00 en vardag och Häcken borta 18.00 – också en vardag.

Orimligheten i detta är uppenbar och i möten med HIF har Kärnan tagit upp problematiken och undersökt hur man kan förändra den. Det finns en öppning för att supportrarna ska kunna ge sina samlade förslag på speltider och speldagar för de olika matcherna. Arbetet lär gå vidare!

Olympia ska som säkert alla vet byggas om. Kärnan har tagit tag i en arenagrupp, som ska verka för att HIF ska få en så bra och supportervänlig arena som möjligt. Arbetet har pågått i ett högt tempo – möten varannan vecka har hållits. Fokus har främst legat på stämnings- och säkerhetsbiten. Redan nu har vi påverkat arbetet ordentligt på flera konkreta sätt, vilket är mycket glädjande. Framtiden är dock oviss och mycket arbete återstår.

Efter en period av resor med mindre bra beteende kände vi oss tvingade att ställa in våra bortaresor. Det var inget vi ville göra, men vi kände inte att vi rakryggade kunde säga att verksamheten sköttes så bra som vi ville. Alla ska kunna trivas på våra resor! Bättring har skett sedan vi återupptog verksamheten. Fortfarande har det på någon resa skett övertramp. Vi har tagit tag i problemen genom bland annat avstängningar och varningar och kommer att arbeta vidare – Kärnans resor ska vara ett bra alternativ som så ofta som det går ska erbjuda ett säkert resealternativ!

I övrigt har Kärnan skickat iväg bussar och ordnat pubsamlingar till bortaresor i såväl Sverige som Europa. Vi har representerat er medlemmar i frågor som berör er i möten med HIF. Exempel på dessa frågor är säkerhet, biljetthantering, service, servering, förmåner och souvenirer. En SLO, Alexander Ström, som ska verka för supportrarna har tillsatts. Vi har ett bra samarbete med honom. Tvångsbussning av supportrar som ett krav för att få komma in på derbymatcher föreslogs av polisen. Kärnan medverkade i att ta avstånd från en sådan integritetskränkande åtgärd och kommer att göra så igen om det kommer upp.

Vi vill rikta ett stort tack till alla ni som valt att bli medlemmar i Kärnan och stöttat vår verksamhet i år. Vi vill också tacka alla som varit med och stöttat HIF i år. Ert engagemang är livsviktigt och vi hoppas det kommer att fortsätta! Tack för i år – nu ser vi fram emot 2013!

Styrelsen för supporterföreningen Kärnan


Comments are closed.