Viktiga årsmöten!

Vi måste flagga för två viktiga möten som kommer att äga rum nästa år. Alla HIF:are med intresse för klubbens bästa borde se till att närvara.

Det första mötet är Kärnans årsmöte, den 5 januari kl 14.00 på Olympia. Stora förändringar kommer att ske i styrelsen tills nästa år – många kandidater finns. Det är upp till dig som medlem att ta ansvaret att bestämma vilka som ska ingå. Kärnan gör ett stort jobb – ofta i det tysta, vilket delvis är vårt eget fel – och därför är det extremt viktigt att rätt personer med driv, kontakter och kunnande ingår! Dessutom har vi få andra tillfällen att från en samlad skara HIF:are kunna få såväl ris som ros. HIF:s officiella supporterförening, som också är den största supporterorganisationen i HIF:s namn, behöver er närvaro!

Det andra mötet är HIF:s årsmöte, som lär äga rum i början av mars. Även här lär frågor som är oerhört viktiga för framtiden att tas upp. 51-procentsfrågan och konstgräsfrågan kommer bl.a. att behandlas – så pass viktiga frågor kräver er närvaro! Det är er plikt att dyka upp!

Dessa två möten är på två dagar, under ett par timmar De tar inte hela dagen för er och är förlagda på tider då de flesta av er inte jobbar. Brinner du för HIF? Eller, vill du i alla fall HIF väl? Då är det väl inte för mycket begärt att du redan nu planerar in dessa möten?

Både klubben och supporterföreningen lär ställas inför stora förändringar. Var med och påverka för en ljus HIF-framtid på alla plan!

God fortsättning!


Comments are closed.