Bryr du dig om HIFs framtid?

Torsdagen den 7:e mars klockan 19:00 äger HIFs årsmöte rum på Sundspärlan. Årsmötet är den viktigaste matchen för året. Det är på årsmötet som vi medlemmar har chansen att påverka vår förening i den riktning vi anser bäst. Det är på årsmötet vi har chansen att med demokratiska medel rösta i viktiga frågor som kan få stora konsekvenser för Helsingborgs IF. Så frågan är, hur mycket bryr du dig om HIF:s framtid? En viktig motion om stadgeändring har kommit in och här kan du läsa hur Kärnan ställer sig till den.


Comments are closed.