Information från Kärnans arenagrupp – arbetet är i full gång!

Ca tio personer ingår i denna – från olika grupperingar och delar av HIF:s publik. Vi har än så länge haft tre möten  – ett varannan vecka. Detta kommer att fortsätta. Tro inte att vi är inaktiva!

Kort om vad vi gjort så här långt (allt kan inte skrivas, av naturliga skäl):

– Börjat utforma skisser på såväl Norra som Södra. Vårt mål, som vi kommer att uppfylla, är att få hjälp av en arkitekt.

– Haft kontakt med HIF, som också närvarat vid ett möte. Vi håller oss uppdaterade om var de ligger i sin process. På samma sätt tänker vi hålla dem uppdaterade. Förhoppningen och målsättningen är att vi ska hjälpa varandra.

– Haft kontakt med personer med expertkompetens inom akustik för att kunna skapa bästa möjliga stämning

– Samlat information från diverse källor från nationella och internationella klubbar och organ om viktiga aspekter av arenaombyggnad. Inget ska lämnas åt slumpen!

– Försökt analysera arenan utifrån flera olika perspektiv. Vi tror starkt att vårt perspektiv har mycket att bidra med!

Mycket mer konkret än så vet jag inte om vi kan skriva i nuläget. Mycket mer än denna, relativt abstrakta och kortfattade, redogörelse har naturligtvis gjorts.  Tror, och hoppas, att ni inte kommer att bli besvikna. Vi håller koll på väsentligheterna och eftersom vi är många minimerar vi risken att vi skulle missa att täcka av något viktigt. Vi har bra grejer på gång och många förslag kommer fram hela tiden! Det kan t o m bli svårt att hinna anteckna allt. Engagemanget är alltså stort!

Skriv gärna i arenaombyggnadstråden – ge oss fortsatta tips och förslag! Skriv om ni har frågor också så ska vi försöka svara på dem. Arbetet går vidare!

//KN


Comments are closed.