Rapport från Kärnans arenagrupp

Som väl de flesta har märkt fortskrider arbetet med att göra Olympia till Sveriges bästa arena.

Vi i arenagruppen är fast beslutna att göra arenan så supportervänlig och i övrigt bra som möjligt.

Under de senaste två månaderna har vi träffats en gång varannan vecka för att skissa, brainstorma och ta hjälp av externa resurser och information.

Detta har lett fram till en omfattande rapport om arenan. Arbetet har skickats till såväl HIF som projektgruppen med ansvar för publikperspektivet vid en ombyggnad (finns sju-åtta stycken andra projektgrupper också samt en styrgrupp). Arbetet innehåller överskådliga förslag, ibland på viss detaljnivå, för Södra och Norra ståplats. Det finns även allmänna förslag för resten av Olympia med omnejd.

Som ni kanske har sett på ett HD-klipp om arenan har åsiktinsamlandet för den första fasen snart avslutats – den fas som mest inriktar sig på de stora ytorna. Detaljnivån kommer senare.

Vi har träffat såväl HIF som projektgruppen i möten, som vi anser vara framgångsrika och lovande. Mötena har också gett oss nya uppslag och tankar, som det gäller för oss att jobba vidare med. Vad som mer ingående sagts på mötena är inget vi vill gå närmare in på. Det får komma senare.

Om några månader, om allt går som det ska, är arenaarbetet ska in på en större detaljnivå – inte bara ytornass omfång och karaktär ska fastställas utan även VAD som finns i dem. Vi kommer naturligtvis även att vara delaktiga i det arbetet.

Rapporten är inte enormt informativ, men det var inte huvudsyftet heller. Huvudsyftet är att ni ska veta att arenagruppen inte på något sätt åsidosätter den extremt viktiga frågan om det nya Olympia! Arbetet fortsätter!


Comments are closed.