Öppet Supporterråd 30/5 – rapport, del 1

Rapporten nedan är skriven av HIF. Detta vill vi vara noga med att förtydliga. Allt i innehållet delas inte nödvändigtvis av Kärnan. Tiden har inte funnits från vårt håll att skriva en egen rapport, så vi bifogar här HIF:s rapport i ett par delar (för läsvänlighetens skull). Vi vill att ni ska få reda på vad som händer!

Närvarande:
Johannes Jeffsell, Lars Bergström, Kyle Bergström, Fredrik Rasmusson HIF. Joakim Ekstrand, Marcus Törner från levande ståplats. Danne Johansson, Billy Rosqvist, Tobias Olsson från Södra support. Adam Huttunnen Helsingborg Hardcore. Robin Ahlberg  Bortom Sans. Mia Linden HIF publikvärd. Christer Nilsson från HIF vännerna. Fredrik Malmberg, Karl Nordström, Emma Nilsson Thomas Holm från Kärnan.  Patrik Heimbrandt polisen, Paul Myllenberg, Rickard Nilsson, Alexander Ström, och Johan Grevåker från HIF.

Nedan följer minnesanteckningarna i stort från allt det som ventilerades på det öppna supporterrådet. Jag har försökt sammanfatta så bra som möjligt. Kan ha missat vissa saker då det är väldigt svårt att hinna med att notera allt bra som sägs. Men i stort nämndes detta  STORT Tack till alla närvarande för bra engagemang och viljan att för arbetet framåt!

• Patric Heimbrant, kommenderingschef polisen inför derbyt, började med att återge sin summering av derbyt i Malmö den 10 maj. Patric tackar och berömmer HIF supportrarna för ett bra derby och en vilja att uppleva fotbollsfest där man summerar helheten som positiv och bra ur de flesta aspekter. Från Polisens sida hade man verkligen gjort allt för att säkerställa en trygg marsch och vistelse i Malmö. Alla närvarande på mötet fick möjlighet att bemöta Polisens summering och det framkom missnöje kring den långa marschvägen till arenan. Patrik svarade på frågor och förklarade vissa otydligheter och beslut från polisens sida.

Vi skall alla hjälpas åt att försöka finna en annan lösning, se utanför de gamla ramarna och tänka nytt! kanske ett annat transportmedel, annan samlingsplats mm. Dock kan man från polisens sida inte klara av att säkerställa tryggheten för HIFs supportrar om de stiger av vid triangeln, detta alternativ är helt uteslutet, vilket polisen även var väldigt tydlig med innan matchen. HIF tar också till sig av kritiken om att planeringsmötet inför matchen måste komma betydligt tidigare än i år! Allt för att kommunikationen och planeringen skall bli så bra som möjligt för alla.

Man var även kritisk till polisens agerande efter matchen där man stoppade de första supportrarna som ville gå ut och ner till stationen. Detta gjorde polisen för att samla ihop gruppen så att marschen ner kunde bli en gemensam och sammanhållande marsch och därigenom trygg för alla som gick i den. Detta ”stoppandet och uppsamlandet” kan i framtiden kommuniceras i planeringsfasen så alla vet vad och varför i god tid. Patric tog till sig av detta och skall se till att detta sker bättre till nästa gång.

• Paul Myllenberg HIF förklarade problematiken kring Olympias södra och norra sida som är ståplatsläktare under allsvenskan men som måste byggas om till sittplats under UEFA spel. Dessa blev av UEFA delegaten underkända.  HIF har en reservplan för hur vi skall hantera detta. Vi kommer föreslå denna plan för UEFA och hoppas på att de kan acceptera denna lösning om och när det behövs (dock ingen garanti för att UEFA godkänner denna idé).

Från supporterhåll erbjuder man sig att vara HIF behjälpliga med arbetskraft om reservplanen blir aktuell. Johan Grevåker HIF äger denna fråga och kommer i så fall att återkomma till supportrarna. Största anledning till underkännandet av nuvarande konstruktion är trämaterialet som anses kunna utgöra en brandrisk.

Lottningen för CL-spel sker 25 juni och HIF spelar 17-18 och 24-25, en match hemma och en borta. Prissättningen kommer följa det allsvenska systemet och information kommer att presenteras på hemsidan längre fram. HIF skall även kampanja  och marknadsföra  de första matcherna så att vi får bra stämning med mycket supportrar på Olympia i CL spelet.

• HIF presenterade sin senaste medarbetare, Alexander Ström som från 1 juli kommer jobba i föreningen som SLO. Alexander är dock tillgänglig (begränsade former) och jobbar redan som SLO i den mån av tid som går att kombinera innan han slutar sitt nuvarande arbete.  Alexander gjorde en kort presentation av sig, sitt sätt att tänka kring supporterfrågor samt hur han ville arbeta för att nå goda resultat för alla.

Vi hade högt i tak och från supporterhåll är man både kritisk och positiv till valet av Alexander samt hur HIF hanterat detta. HIF hade inte kompetens eller resurser att hantera alla ansökningar, man valde därför att ta extern hjälp från ett rekryteringsföretag som dagligen arbetar med denna typ av frågor. HIF bemötte kritiken, Alexander svarade på frågor och förtydligade vissa oklarheter, HIF välkomnar Alexander och man valde Alexander för att man tror att hans personlighet, inställning, livserfarenhet och kvalifikationer kommer att gagna supportrarna och föreningen.

HIF hoppas naturligtvis att även supportrarna ser Alexander som en tillgång och ger honom möjligheter att tillsammans med alla aktörer kring HIF och fotbollen vidareutveckla ett redan gott supportersamarbete ännu mer.

• Vi lyfte ännu en gång möjligheten för supportrarna att använda HIFs TV studio för olika information, debatt eller andra program som kan sändas i olika medier. Intresset och tekniken finns, bara att sparka igång. Målbilden är att kunna göra något kring detta innan uppstarten med Gävlematchen den 2 juli. Möjliga uppslag och ämnen kan vara Kärnans bortaresor, Kärnans arenagrupp, SLO, HIFs publikvärdar kan informera mm. Johan G kontaktar Tuan som jobbar med media i HIF och informerar om tankarna. Kalle Nordström Kärnan drar tillsammans med Tuan i detta för att komma igång.


Comments are closed.