SFSU kommenterar disciplinnämndens beslut 30/5 & 12/6

SFSU känner sig tyvärr tvungna att uttala sig med tanke på disciplinnämndens beslut som togs 30:e maj rörande matcherna Gefle-AIK den 26/4 och AIK-Djurgården den 8/5 där AIK står som anmäld part i båda matcherna. Även disciplinnämndens beslut från 12:e juni rörande matchen Hammarby-Assyriska 18/5 där det kastades in föremål på planen.

Man valde i dessa matcher att inte bötfälla AIK och Hammarby för antändande av pyroteknik och inkastade föremål då man ansåg det som förmildrande omständighet att supportrarna själva hade pekat ut förövarna så att dessa kunde omhändertas och avisas av klubbarnas egna organisation som i sin tur utlämnade aktuella personer till polis så att de kunde gripas.
Från SFSU:s sida så ser vi inte detta som ett bra tillvägagångssätt att hantera ordningsstörningar då man i dessa fall inte enbart har pekat ut de påstådda förövarna utan man har helt sonika tagit lagen i egna händer och med våld avvisat personer som man tror sig veta vara skyldiga.
SFSU kommer aldrig att stå bakom att man nyttjar våld på våra arenor och vi är rädda att man genom detta beslut mer eller mindre uppmanar till och sanktionerar att människor som bevittnar överträdelser tar lagen i egna händer, och nyttjar just våld för att bemöta ett oönskat beteende och otillåtna handlingar.
Detta går helt emot vår ståndpunkt att vi ska arbeta tillsammans och under eget ansvar för att bibehålla vår positiva supporterkultur.
Sen finns det även en risk för att man genom detta öppnar upp för godtycklighet för hur man ska agera för att bemöta ett oönskat beteende. Man har alltså precis tagit ett beslut på att en klubb ska undkomma böter p.g.a. att man har bemött en regelöverträdelse med en i sin tur ännu värre regelöverträdelse.
SFSU uppmanar därför disciplinnämnden att i framtiden noga överväga på vilka grunder man väljer att lämna ärenden utan vidare åtgärd.
SFSU erbjuder även disciplinnämnden att sätta sig ner med oss och ta fram ett regelverk som kan vinna respekt, förståelse och få förankring bland supportrarna.


Comments are closed.