Angående Hannover borta

På resan till Hannover följdes inte Kärnans ordningsregler. Politiska ramsor  och ett antal andra grövre incidenter förekom.

Detta missbruk av reglerna kan, och vill, vi inte se genom fingrarna. Respekterar man inte de regler som finns måste vi sätta gränser och vidta åtgärder.

Vi har möjlighet att stänga av, eller varna, resenärer för grovt eller upprepat brott mot reglerna. Den möjligheten kommer vi att använda oss av i detta fallet. Även tidigare i år har vi stängt av och varnat personer. Med bakgrund av det, och det resestopp vi införde, är det mycket tråkigt att reglerna åter en gång har brutits ordentligt. Det är oacceptabelt.

I fortsättningen kommer vi att ÄNNU hårdare hålla på reglerna. De är till för att ALLA HIF:are som åker med våra bussar ska trivas och känna att Kärnans bussar är ett bra alternativ om man vill stötta HIF. Vi vill till varje pris uppnå det målet och det finns egentligen inget annat alternativ för oss. Bussbolaget har varit på oss också och det kan försvåra möjligheterna att få bussar – något som tidigare år också har varit svårt.

Egentligen är dock inte reglerna främst till för bussbolagets eller Kärnans skull, utan för medresenärernas. Med rak rygg ska vi kunna säga att Kärnans resor är ett bra alternativ. Det måste vi säga att vi definitivt också tycker att det överlag är, men när brott av reglerna inträffar måste vi – för att upprätthålla kvaliteten – ta allvarligt på det.

En kortfattad version av reglerna:

– Kärnans bussar är opolitiska.

– Inget starkare än öl får medtas.

– Respekt mot medresenärer och bussansvarig ska visas.

– Rökning får inte ske i bussen.

Ni som känner er träffade bör tänka över detta eller överväga att välja ett annat resealternativ i fortsättningen. En bussresa till Hannover tar lång tid. Det kan lätt bli olidligt om regler bryts för medresenärerna – sträckan är ju så lång. Att andra HIF:are ska trivas kan väl inte vara oviktigt? Att Kärnans resor ska hålla klass och stil och vara ett bra alternativ kan väl inte vara oviktigt? Att den officiella supporterklubben, som är ett av få alternativ som tryggt anordnar resor varje match för nya som gamla supportrar, ska kunna fortsätta göra detta kan väl inte heller vara oviktigt? Eller? Är det värt  att bete sig illa?

Vi kommer som sagt att hålla hårt på reglerna. Även i fortsättningen ska vi kunna erbjuda bra och billiga resor. Vi hoppas ni inser att vi tar seriöst på reglerna och väljer oss år 2013 också! Stöd HIF!


Comments are closed.