Valberedningen informerar.

Den 5 januari kommer Supporterklubben Kärnan att ha sitt årsmöte. En av årsmötets viktigaste uppgifter är att välja ledamöter till en ny styrelse för det kommande året som ska leda och ansvara för supporterklubbens utveckling.

Vi i Kärnans valberedning har som uppgift att tillfråga nominerade styrelsekandidater och sedan föreslå årsmötet ett förslag till nästa års styrelse som medlemmarna på årsmötet sedan får ta ställning till. Alla medlemmar i Kärnan har rätt att nominera kandidater man tycker skulle passa bra till styrelseposterna, det går även utmärkt att nominera sig själv. För att på bästa sätt kunna utföra vårt arbete ser vi helst att nomineringarna görs så snart som möjligt, allra senast innan årsskiftet.

Nomineringar mailas till info@bakgatan.se

Väl mött på årsmötet.

Petter Engvall, Ted Hundborg, Tom Nielsen
Supporterklubben Kärnans valberedning


Comments are closed.