Brand i tifoförråd

HIF:s tifogrupp, tHIFo, har dessvärre ett mycket tråkigt besked att lämna till våra bidragsgivare.
Idag, 12/10 2013 anlades en brand i vårt tifoförråd. Att branden var anlagd vet vi eftersom förrådet inte kunnat ta fyr på annat sätt. Vem som anlagt och varför vet vi inte och tänker heller inte spekulera i för tillfället.

En konsekvens av branden är att en stor del av vår flaggarsenal brunnit upp. Välmålade flaggor som krävt tagit tid och engagemang för att färdigställa. Detta är ett hårt bakslag för oss. Vi är flera som brinner helhjärtat för tifoverksamheten och denna afton fäller vi en sorgens tår.
Vad som vidare kommer av denna brand vet vi inte i dagsläget. En stor del av de flaggor som syns match efter match är förvandlade till stoft. Att tifoverksamheten kommer påverkas negativt i en tid framöver på grund av detta är ingen orimlig gissning. Hur mycket den påverkas negativt och hur länge vet vi inte nu. Men att det kommer bli en negativ påverkan på tifoverksamheten en tid framöver är allt vi kan spekulera om för tillfället.

Tifogruppen består av ett flertal människor med oändligt engagemang. Vi kommer inte ge oss på grund av detta. Vi kommer aldrig att ge oss. Det bästa våra bidragsgivare kan göra för oss för tillfället är att fortsätta stötta vårt arbete genom de bidrag vi nu som alltid tacksamt tar emot.
I samband med Kalmar hemma kommer vi fortfarande anordna ett halsdukstifo men på grund av rådande omständigheter även lägga stort fokus på en pengainsamling. Det finns även möjlighet att stötta oss genom Bankgiro 380-4853.

Den dagen tifoverksamheten kan återupptas till fullo igen kommer vi vara hungrigare än någonsin.

Bästa HIF-hälsningar från tifogruppen, tHIFo.

tHIFo


Comments are closed.