För en levande läktarkultur – mot styrning och orimlig ansvarsfördelning

Sundsbusarna, tillsammans med Bortom Sans, gick i förra veckan ut med ett manifest där vi tydliggjorde att vi är redo att ta ansvar för att förändra och förbättra vissa delar av supporterkulturen kring Helsingborgs IF. Vi vill inte att HIF-supportrar ska hamna i våldsamma situationer och vi vill ha bort hot och uppvigling från våra läktare. I dessa frågor är vi helt eniga med klubbledningen och stora delar av övriga fotbollssverige.

Vi tror på den kraft som finns i supporterinitiativ. Vi tror att dessa initiativ, som kommer från dem som lever för fotbollen, ger bäst effekt. Och vi är redo att verka för en förändring, de första stegen har redan tagits.

Vi står självklart fast vid vårt manifest. Vi kommer på ett aktivt sätt att verka för att de positiva supporterkrafterna ska gå i täten när det gäller utvecklingen av vår supporter-och läktarkultur. Vi ställer oss dock inte bakom det kontrakt som HIF:s klubbledning lanserat. Om man bortser från alla praktiska komplikationer som kontraktet medför så är vi djupt kritiska till att Paul Myllenberg och övrig ledning ska styra över vårt supporterskap. Vi vill att sunt förnuft ska råda på våra läktare och att varje individ ska ta ansvar för sina egna handlingar. Vi menar att de 11 målgivande passningarna är ett luftskott som underminerar våra initiativ och ställer orimliga krav på de som besöker Olympia. Klubben säger att det är en symbolhandling, och vi kan hålla med. Det är en symbolhandling där klubben öppet visar att man inte litar på sina trognaste supportrar.

Att skriva på ett kontrakt för att tillåtas inträde till en arena som varit vårt andra hem under 15-20 års tid ser vi som orimligt. Inte enbart för att kontraktets 11 punkter i flera fall lämnar ett problematiskt stort tolkningsutrymme, utan också för att det är ett illa genomtänkt agerande som många upplever som kränkande. Den stora majoriteten Olympiabesökare vet hur man uppför sig, Paul Myllenberg behöver inte berätta det för oss.

Vi ställer oss även starkt frågande till att HIF uppmanar Olympiabesökare att aktivt ingripa och visa missnöje när någon bryter mot kontraktet. Vi tycker att det är orimligt att lägga det ansvaret på trogen, betalande publik. Civilkurage må vara eftersträvansvärt, men inget man kan tvinga någon till. Vi är också kritiska till de punkter som försöker definiera vad positiv läktarkultur är. Vem bedömer och vem agerar? Var går gränsen?

En av punkterna i kontraktet handlar om att stötta i med- och motgång, redan där har halva Olympia brutit mot kontraktet otaliga gånger genom åren när man lämnat arenan i förtid eller visat missnöje med det egna laget. För att lyfta fram ett exempel. De 11 målgivande passningarna har även mött skarp kritik nationellt. Svenska fotbollssupporterunionen (SFSU) menar exempelvis att de strider mot föreningsdemokratin.

Vi kommer att gå till Olympia som vanligt på söndag. Vi gör det för att stötta HIF utan hot och våld. Vi gör det också utan kontrakt. De flesta av oss har följt HIF sedan barnsben och varit drivande i utvecklandet av vår läktarkultur. Väljer HIF att inte släppa in oss sänder det ut en tydlig signal. Då väljer klubben att aktivt stänga ute några av sina mest trogna supportrar och medlemmar för att vi inte sympatiserar med den panikåtgärd som klubben tagit fram.

Vi vet att en del kommer kalla oss för bråkstakar och vi vet att en del kommer tycka att vi är löjliga. Men för oss är detta en viktig principiell fråga som vi är redo att ta strid för. Det handlar om våra grundläggande rättigheter som supportrar. Vi har gjort vårt val och vi hoppas att alla som värnar om en levande supporter- och läktarkultur gör som vi.

För en levande och supporterstyrd läkarkultur – mot styrning och orimlig ansvarsfördelning.
Sundsbusarna


Comments are closed.