Bortom Sans lägger ner verksamheten

Ultrasgruppen Bortom Sans har bestämt att lägga ner verksamheten med omedelbar verkan efter påtryckningar från klubbens mer hårdföra falanger. Vi har den senaste tiden reflekterat över incidenterna kopplade till matchen mot Djurgårdens IF den 30/3. Vi gick tillsammans med Sundsbusarna ut med en skrivelse där vi rannsakade oss själva och tog tydligt avstånd från våld och hot i samband med fotboll. Efter det inträffade känner vi inte att vi kan fortsätta som en ultrasgrupp, med allt vad ultraskulturen innebär. Dels för vår säkerhet som individer men också i relation till andra ledande gestalter i supporterkulturen kring Helsingborgs IF. Därför är en upplösning av gruppen det enda alternativet som finns.

Bortom Sans etablerades hösten 2009 efter ett möte bland ultrasinfluerade HIF-supportrar. Syftet med gruppen var intresset för att utveckla läktarkulturen kring Helsingborgs IF till de mer visuella och verbala med influenser från sydländsk supporterkultur, i den annars mycket brittiskinfluerade supporterkulturen som länge präglat HIF:s läktare. Under de senaste fem åren har Bortom Sans varit representerade på samtliga allsvenska matcher för Helsingborgs IF. Många gånger genom egna bussresor, några gånger genom Kärnans resor. Vi har varit engagerade i tifoverksamheten (tHIFo) men också styrt upp ett antal egna tifoarrangemang. Vi har kontinuerligt haft medlemmar på räcket som dragit igång sånger samtidigt som vi alltid sett till att det funnits ett visuellt inslag med flaggor, banderoller etc. på matcherna.

Utöver detta har vi haft styrelsemedlemmar i SFSU samt även i supporterklubbens Kärnans styrelse. Att vara engagerad i supporterfrågor har varit en viktig del av vår verksamhet. Därför har medlemskravet i Helsingborgs IF varit en självklarhet för våra medlemmar. Vi har genomfört säkra pyrotekniska arrangemang på arenor runt om i Sverige och utomlands där HIF spelat. Bortom Sans har stor del i den stämning som finns och ständigt växt de senaste fem åren kring Helsingborgs IF.

Vi vill tacka alla som stöttat Bortom Sans genom åren och hoppas återses på ett eller annat sätt i anslutning till Helsingborgs IF!


One Response to Bortom Sans lägger ner verksamheten

  1. Pingback:Anonym