När media sätter agendan – svar till Petra Olssons artikel i HD idag

Fler otrygga efter dödsmisshandeln”. Så lyder en rubrik i HD idag. Enligt en undersökning som SCB gjort är Helsingborg bland de 15 sämsta kommunerna när det gäller upplevd trygghet. Det är naturligtvis ingen rolig statistik men det är inte heller den jag tänker argumentera kring eller emot.

Det jag hakar upp mig på är artikelns utformning och många formuleringar som pekar ut fotbollen som boven i trygghetsdramat. Som läsare får jag nämligen intrycket att händelserna i samband med 2014 års allsvenska premiär är den fastslagna orsaken till att helsingborgarna känner sig mer otrygga. Men om man verkligen läser artikeln så ser man att det endast är spekulationer om möjliga samband. Ingenstans står det att så faktiskt är fallet.

Jag har inget emot spekulationer, folk är naturligtvis fria att tycka och insinuera vad de vill. Men jag tycker att journalister har ett visst ansvar att inte försöka vrida på sanningen – eller hitta på en egen – när det inte tydligt framgår att det är syftet. Vilket det väldigt sällan är i nyhetsartiklar.

Fredrik Bjereborn, tillförordnad lokalpolischef i Helsingborg, är övertygad om att den tragiska händelsen påverkat utfallet i trygghetsmätningen, säger han. Det får han såklart tro och jag säger inte att han har fel. Men i min mening är det inte seriöst att utifrån en polismans personliga övertygelse dra så långtgående slutsatser som artikelförfattaren Petra Olsson gör.

Även om rubriken i sig inte är en lögn, så blir det problematiskt då den kommunicerar att premiärhändelserna är anledningen till den ökande otryggheten, något som varken Fredrik Bjereborn eller Petra Olsson har en aning om. Även om det är så att den upplevda otryggheten har ökat efter den 30 mars 2014 så är inte heller det tillräckligt för att slå fast ett samband. Det är skillnad på korrelation och kausalitet.

Det finns mycket forskning som visar och förklarar hur människor påverkas av medias rapportering om specifika händelser. Rapporteringen formar hur vi uppfattar verkligheten. Att fler upplever att de känner sig otrygga i Helsingborg skulle alltså lika gärna kunna bero på att lokal media i större utsträckning än tidigare skriver om problemet.

Jag har naturligtvis inte underlag nog att påstå detta, det är ren spekulation från min sida. Precis som Petra Olssons påståenden och rubriksättning är.

Viktigt att notera är att jag inte påstår att den tragiska premiärhelgen inte har haft en negativ inverkan, det kan den naturligtvis ha haft. Men då får någon göra en riktad undersökning för att ta reda på det – därefter kan man sätta rubriker i stil med den Petra Olsson har i sin artikel.

För mig är det faktiskt rätt allvarligt när man försöker förenkla något på det sätt Petra Olsson gör. Otrygghet och brottslighet är komplexa och viktiga samhällsfrågor och jag tror att man gör samhället en stor otjänst när man försöker hitta en enstaka händelse för att förklara problematiken. I undersökningen framgår det dessutom att det främst är kvinnor och äldre som känner sig mest otrygga, två målgrupper som är klart underrepresenterade i brottsmål som rör fotbollsvåld.

Nä, HD. Det här var faktiskt ett riktigt lågvattenmärke. I ett ivrigt försök att göra fotbollen till syndabock för den upplevda otryggheten i staden försvinner den journalistiska etiken ut genom fönstret.

Rosehill Park

Sundsbusarna


Comments are closed.