Har vi medlemmar tagit vårt ansvar?

51 % -regeln har vi supportrar kämpat hårt för i Sverige. Att vi ska äga våra egna klubbar och fatta beslut om vem som ska styra dem. Jag tycker att det är bra, jag hade inte velat att någon enskild ägare köpte HIF och fick fria händer att styra klubbens öde. Vi har ju sett flera exempel på klubbar som bytt både namn, färger, klubbemblem och spelplats.

Med ägandeskapet följer också ett ansvar för oss medlemmar. Och när artikel efter artikel om klubbens usla ekonomi publiceras är det inte utan att man känner sig medskyldig – vad kunde vi ha gjort för att förhindra utvecklingen? Borde vi ha grävt djupare och i ett tidigare skede ställt de kritiska frågorna? Uppenbarligen, men samtidigt är det inte så enkelt.

Som jag ser det finns det ett antal utmaningar med medlemsdemokratin som vi behöver tackla:

• Gemene medlem har inte tillräckligt goda kunskaper i ekonomi för att granska klubbens affärer. Man är medlem i sin förening för att man älskar klubben och för att stötta den, inte för att man förväntas utvärdera verksamheten. Generellt, det finns självklart undantag.

• Brist på insyn. De flesta medlemmar vet nog inte vilka som sitter i styrelsen. Man kanske kan några namn, men vilka är de egentligen? Vilka är personerna som vi demokratiskt röstat fram som ytterst ansvariga för vår förenings framtid? Vi har nog dessutom en naiv respekt för långa meritlistor.

• Brist på transparens. Här har både de operativt ansvariga i klubben och vi medlemmar ett ansvar. Om vi vill ha mer information om hur verksamheten bedrivs även mellan årsmötena så får vi kräva det. Informationsmöten kvartalsvis? Varje halvår? Och i vilken form?

• Årsmötena har blivit en standardprocedur. Årsmötena är våra möten, vi medlemmar äger dessa möten. Det är då vi har möjlighet att ställa de kritiska frågorna och inte ge oss förrän vi har korten på bordet. Här har vi varit för dåliga. Jag vet inte om det är ett resultat av ovanstående punkter eller en naiv tilltro till att ”det blir säkert bra” men vi måste rannsaka oss själva. Vi har ett gäng eldsjälar som alltid envist ställer frågor och vi måste stötta dessa personer och inte acceptera glidningar i svaren.

Det finns säkert fler utmaningar men det är dessa jag kommer på på rak arm. Hur löser vi dem då?

En idé skulle kunna vara att fatta ett årsmötesbeslut om bättre transparens och sätta formerna för hur det skulle kunna funka rent praktiskt. Hur kan man som medlem få bättre insyn i vad som händer?

Organisation. Här har vi nog en viktig punkt. Det vore bra om det bildades någon form av expertråd bestående av medlemmar som har tid, lust och kompetens att gå igenom finanserna. Denna grupp skulle kunna funka som länk mellan styrelse/klubbledning och ”vanliga” medlemmar. Expertrådet kan ställa de tuffa frågorna å medlemmarnas vägnar.

Många, inklusive mig själv, ställer sig frågan hur vi kunde hamna här. Stora sportsliga framgångar i form av SM-guld och Europaspel 2011/-12, spelarförsäljningar för miljoner. Och nu, i januari 2016, räddas vi av Resurs Bank för jag vet inte vilken gång i ordningen.

Så, medlemsdemokratin är i grunden bra och värdefull och jag tycker att vi ska slå vakt om den. Men samtidigt behöver vi medlemmar ta vårt ägarskap på större allvar. Vi kan inte tillåta att de styrande gång på gång försätter oss i ekonomisk knipa. Många trodde nog att vi lärt oss läxan efter mardrömsåren efter CL-äventyret för drygt femton år sen, men nu har vi återigen ett skuldberg framför oss trots färska framgångar i bagaget. Historien upprepar sig.

Sen är det lätt att vara efterklok. När allt går bra och när Jesper Jansson skämtsamt snackar om att skriva kontrakt där spelare själva får bestämma lönen, ja då skrattar man mest med. Vi var ju bäst i Sverige och gick en lysande framtid till mötes.

Men om det är något vi borde ha lärt oss är det att nedgången börjar på toppen. Den kärva ekonomiska situationen är nu, men snöbollen sattes i rullning samtidigt som vi skålade i champagne vid terrasstrapporna. Och när den väl fått upp farten är den svår att stoppa.

/Medlem och medskyldig (?)


Comments are closed.